Restructurarea unui credit

Operațiunile de restructurare a creditelor sunt operațiuni bancare care au scopul de a susține clienții în depășirea unor situații de dificultate financiară temporară apărute pe perioada de derulare a contractelor cum ar fi:

 • diminuarea venitului persoanei împrumutate
 • diminuarea veniturilor familiei
 • probleme medicale și de invaliditate ale persoanelor împrumutate
 • întreruperea activității în muncă
 • schimbarea angajatorului
 • alte probleme care pot afecta rambursarea lunară a creditului (cursul de schimb, gradul de îndatorare majorat etc)

restructurarea-unui-credit-600

În situația în care clienții băncii se confruntă cu una din situațiile menționate, recomandarea este de a contacta banca cât mai devreme. Cazurile care se pot soluționa cel mai ușor sunt cele în care clientul anticipează că poate urma un eveniment ce-i va afecta situația veniturilor. De asemenea, în oricare din situațiile de mai sus, este nevoie de o renegociere a contractelor.

 • întalnire la sediul unității bancare
 • semnalarea problemelor cu care se confruntă clientul
 • completarea documentației aferente

Daca documentația este completă vor urma pașii de analiză și decizie din partea reprezentanților băncii.

Prin operațiunile de restructurare banca urmărește obținerea de soluții de rambursare avantajoase care să susțină clienții în perioadele cu probleme și în același timp, să mențină la un nivel acceptabil soldul creditului și a riscurilor de credit și de nerambursare.

Pentru oricare din variantele de restructurare menționate nu se aplică condițiile de eligibilitate de la acordarea creditului. Banca dorește să vină în întâmpinarea clienților aflați în situații de dificultate temporară de plată a ratelor.

În oricare din situațiile de mai sus, clienții ar trebui să contacteze instituția de credit cât mai repede și să depună o cerere de restructurare. La prima discuție cu banca clienții sunt informați asupra posibilităților de restructurare, precum și a calculelor, prin simularea unui nou plan de rambursare ce va include una din variantele posibile de restructurare. În această etapă calculele au titlu informativ, fiind efectuate pe baza declarațiilor clienților.

 • Grație parțială (pentru una sau mai multe componente ale creditului: principal, comision, dobânda, variante combinate ale acestora); în anumite cazuri aceasta perioadă poate fi de până la 12 luni
 • Grație totală (toate componentele creditului) de până la 6 luni
 • Capitalizarea restanțelor înregistrate
 • Capitalizarea restanțelor înregistrate și perioada de grație (parțiala sau totală)
 • Prelungirea scadenței finale cu scopul diminuării efortului lunar de plată
 • Transformarea unei facilități de credit de tip revolving (credit care se reîntregește după fiecare utilizare ca de exemplu card de credit sau overdraft) în credit cu rate lunare
 • Consolidarea creditului nerambursat și a restantelor într-un produs de credit nou - refinanțare
 • Conversia valutară prin modificarea valutei creditului
 • Reducerea nivelului dobânzii sau alte forme de discount
 • Variante combinate ale metodelor de restructurare de mai sus

Pentru a oferi clienților variante optime, analiza va include accesul la toate informațiile legate de nivelul veniturilor la acordarea creditelor, evoluția acestora și nivelul actual, precum și evoluția pieței imobiliare pentru imobilele aflate în garantia creditelor. Clienții care solicită restructurarea creditelor vor colabora cu banca oferind toate detaliile legate de situația financiară, medicală sau de altă natură, care au condus la apariția problemei de rambursare cu dificultate și despre evoluția acestor probleme, precum și planurile și așteptările viitoare legate de venituri.

În urma analizei băncii asupra informațiilor și documentelor furnizate se va emite o decizie de restructurare.

 • cerere de restructurare
 • documente care să ateste situația apărută (de ex. decizia de încetare a contractului de muncă sau de diminuare a venitului, documente medicale etc)
 • documente de identitate, acorduri de consultare în bazele de date
 • documente legate de garanțiile creditelor (rapoarte de evaluare, dacă este cazul).

În cadrul analizei de restructurare se urmărește identificarea de soluții de rambursare personalizate, adaptate problemelor clienților, soluții care să conducă la rambursarea creditului și la redresarea acestuia. Din aceste considerente, în cadrul analizei, clienții sunt informați despre riscurile de majorare a soldului creditului prin capitalizarea sumelor restante sau a dobânzii neplătite în perioada de grație, dar aceste situații ar trebui evitate pe cât posibil pentru a nu majora efortul de rambursare ulterior unei perioade de grație.

Decizia de restructurare se va implementa prin semnarea unui Act adițional la contractul de credit și dacă e cazul, la contractul de ipotecă.

Rolul băncii pentru astfel de situații este de a sprijini clienții în perioadele dificile, dar și de consiliere a acestora în legatură cu rambursarea creditelor - se urmărește identificarea unor variante optime de continuare a relațiilor contractuale și de a se evita recuperarea accelerată prin măsuri judiciare.

În ceea ce privește numărul operațiunilor de restructurare, acestea se analizează individual, de la caz la caz, pe parcursul derulării contractelor putând apărea mai multe planuri de restructurare.