SEPA pentru clienţi

Ce este SEPA ?

Zona unică de plăţi în euro - Single Euro Payments Area - SEPA este acea zonă geografică în care nu există diferențe între plățile fără numerar în euro, naționale sau transfrontaliere.

În SEPA clienţii vor fi capabili să efectueze şi să primească plăţi fără numerar în euro în interiorul spaţiului european, la fel de sigur, rapid și eficient ca în context naţional, folosind un cont unic și instrumente de plată standardizate: SEPA Credit Transfer (SCT), SEPA Direct Debit (SDD) şi plăţi prin carduri conform cadrului armonizat la nivel european SEPA Cards.

Autorităţile europene se aşteaptă ca armonizarea cadrului legal şi a infrastructurilor tehnice de plăţi la nivel european să fluidizeze procesele de afaceri prin înlocuirea operaţiunilor “pe hârtie” cu soluţii electronice standardizate, aşa cum este facturarea electronică.

Documentul publicat de Comisia Europeană în mai 2010 'The Digital Agenda for Europe' defineşte rolul cheie pe care tehnologiile informatice şi de telecomunicaţii îl vor avea în atingerea obiectivelor incluse în Strategia 2020 pentru Europa.

Regulamentul SEPA adoptat în februarie 2012 de către autorităţile europene introduce  termene limită pentru migrarea la instrumentele de plată în euro SCT şi SDD. Prin această reglementare, toate entităţile implicate în procesele de plăţi - consumatori, corporaţii, administraţiile publice și evident instituţiile de credit şi cele de plăţi - au obligaţia de a realiza migrarea la instrumentele de plată SEPA în termenele prevăzute de Regulament:

 • 1 august 2014 pentru ţările din zona euro
 • 31 octombrie 2016 pentru ţările din zona non-euro.

SEPA are o arie largă de cuprindere: 34 de ţări, peste 500 de milioane de locuitori, în jur de 9.300 de instituţii ce oferă servicii de plăţi la nivel european.

Zona geografică SEPA cuprinde statele membre ale Uniunii Europene:

 • Statele zonei euro: Austria, Belgia, Cipru, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburg, Malta, Olanda, Portugalia, Slovacia, Slovenia și Spania;
 • Statele zonei non-euro: Bulgaria, Republica Cehă, Croaţia, Danemarca, Lituania, Ungaria, Polonia, România, Suedia și Marea Britanie;

la care se adaugă Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveţia, Monaco și San Marino.

SEPA se va extinde şi în următoarele teritorii, considerate parte a Uniunii Europene (Art. 299 Tratatul de la Roma): Martinica, Guadalupe, Guiana Franceza, Reunion, Gibraltar, Azore, Madeira, Insulele Canare, Ceuta și Melilla şi Insulele Aland.

 

Obiectivele SEPA și modalități de realizare

Scopul înfiinţării SEPA este acela de a crea o economie europeană mai competitivă și mai transparentă, de a realiza o integrare europeană mai puternică, prin asigurarea unei pieţe competitive a plăților de mică valoare în euro, care să aducă o mai bună calitate a serviciilor, produse mai eficiente şi alternative mai ieftine de efectuare a plăţilor.

În SEPA persoanele fizice şi corporaţiile aflate în această zonă geografică pot efectua plăţi în euro fără numerar:

 • dintr-un cont unic deschis la o instituţie de credit din zona SEPA,
 • folosind același set de instrumente de plată standardizate – pentru operațiuni de transfer credit, debitare directă şi plăţi prin carduri,
 • în condiţii de eficienţă şi siguranţă identice cu cele în care se efectuează plățile la nivel naţional.

SEPA încurajează înlocuirea treptată a tranzacţiilor cu numerar – care sunt preponderente la nivel european - prin cele electronice, procesarea automată a tuturor instrucţiunilor de plată, prin utilizarea instrumentelor SEPA exclusiv în format electronic, astfel plăţile putând fi asociate serviciilor cu valoare adăugată atât înainte, cât şi după decontarea unei plăţi.

Caracteristicile principale ale plăților SEPA Credit Transfer sunt:

 • moneda plăţii este euro,
 • un plătitor poate iniția plăți SEPA în cazul în care beneficiarul este localizat într-una din cele 34 de țări din spațiul SEPA,
 • contul plătitorului poate fi deschis în euro sau în altă monedă (în cazul în care banca plătitorului oferă servicii de conversie valutară),
 • suma de plată trebuie să fie integral creditată în contul beneficiarului; comisioanele trebuie să fie debitate din contul clientului beneficiar separat, astfel încât să fie asigurată transparenţa comisioanelor,
 • nu este stabilită o limită pentru valoarea plăţii,
 • termenul maxim de decontare este de o zi lucrătoare, conform prevederilor Directivei Serviciilor de Plăţi,
 • procesarea plăţii se face automat, fără intervenţie manuală,
 • standardul pentru mesajele de plată este standardul UNIFI ISO 20022 (XML) Credit Transfer,
 • elemente de identificare obligatorii: codurile IBAN pentru conturile clienţilor şi codurile BIC pentru identificarea furnizorilor de servicii de plată.

Caracteristicile principale ale plăţilor SEPA Direct Debit sunt:

 • moneda plăţii este euro,
 • sunt incluse plăţile prin debitare directă, atât periodice cât şi ocazionale,
 • mecanismul de colectare se bazează pe mandate de debitare directă semnate,
 • debitorul şi creditorul trebuie să deţină fiecare câte un cont într-o instituţie de credit din SEPA, iar instituţiile de credit care executa tranzacţia de debitare directă trebuie sa fie participante la schema de debitare directă SEPA,
 • mandatul este dematerializat pentru creditor, fiind transmis electronic de la banca creditorului către cea a debitorului, împreună cu primul ordin de debitare directă,
 • banca debitorului nu are obligaţia verificării mandatului, dar poate oferi servicii cu valoare adăugată aferente autorizării debitării,
 • perioada maximă de decontare de cinci zile lucrătoare pentru prima plată şi două zile lucrătoare pentru plăţile periodice,
 • nu este stabilită o limită pentru valoarea plăţii,
 • procesarea plăţii se face automat, fără intervenţie manuală,
 • standardul pentru mesajele de plată este standardul UNIFI ISO 20022 ( XML) Direct Debit,
 • elemente de identificare obligatorii: codurile IBAN pentru conturile clienţilor, codurile BIC pentru identificarea furnizorilor de servicii de plată, număr unic al mandatului.

Implicații, oportunităţi şi beneficii

În viziunea Comisiei Europene, SEPA va creşte competiţia europeană, va încuraja integrarea şi consolidarea. Sistemele de plăţi integrate vor sprijini dezvoltarea euro, prin creşterea încrederii în această monedă şi întărirea relaţiilor economice în interiorul SEPA.

Pentru consumatori şi corporaţii, SEPA va oferi posibilitatea de a initia şi primi plăţi în euro în Europa dintr-un singur cont bancar şi de a alege intre oferte competitive.

Detinatorii de carduri vor putea plăţi cu un card unic în toată zona euro. Deţinatorii de carduri şi comercianţii vor avea posibilitatea să efectueze şi respectiv să incaseze plăţi prin card în mod constant şi uniform la nivelul intregii zone euro.

 

 • Consumatorii şi corporaţiile vor avea posibilitatea de a alege dintre mai mulţi furnizori de servicii de plăţi din Europa, în funcţie de cerinţele proprii privind calitatea serviciilor, conţinutul acestora şi costurile implicate;
 • Va exista posibilitatea de a efectua și primi plăţi în euro folosind un cont unic bancar, deschis la orice bancă din Europa;
 • Gama de servicii va avea o calitate îmbunătăţită, datorită posibilităţii de a proiecta şi oferi servicii adiţionale, destinate unor grupuri ţintă de clienţi;
 • Pentru toate categoriile de participanţi, vor apărea noi oportunităţi de afaceri şi creşterea eficienţei, prin integrarea ciclurilor comerciale şi financiare.

Comercianţii vor putea accepta carduri de plată din orice ţară SEPA, simplificând în acelasi timp procesele interne. Piaţa cardurilor va deveni mai eficienta şi mai competitivă, prin faptul că procesatorii de carduri vor putea să concureze şi să îşi ofere serviciile pe întreg cuprinsul zonei euro.

Pentru întreprinderile mici şi mijlocii, SEPA va duce la îmbunătăţirea fluxului de numerar şi la reducerea costurilor, printr-o decontare rapidă şi prelucrare simplificată. Încasările şi plăţile în euro vor putea fi realizate în aceleași condiții oriunde în SEPA. De asemenea, vor apărea noi oportunități pentru operaţiuni de export import.

Marile corporaţii vor putea adopta standarde comune şi vor putea utiliza aceleași instrumente de plată pentru colectarea veniturilor şi plata furnizorilor pentru bunuri şi servicii, beneficiind de eficienţă crescută, prin consolidarea plăţilor proprii şi a administrarii centralizată a lichidităţilor.

Administraţiile publice vor putea oferi servicii îmbunătăţite pentru cetăţeni, atât la nivel naţional, cât şi în străinătate. În sectorul public, SEPA va impulsiona serviciile administrative on-line, contribuind astfel la creşterea eficienţei serviciilor publice.

Comunitatea bancară din România este implicată activ în implementarea SEPA,  proiect de armonizare şi restructurare majoră, care implementează reguli comune de procesare şi standarde tehnice, cu impact major asupra pieţelor de plăţi naţionale.

Astfel, 25 de instituţii de credit şi 7 sucursale ale băncilor din Uniunea Europeană oferă plăţi SEPA Credit Transfer în euro și două instituții de credit oferă SEPA Direct Debit în euro. (pentru lista băncilor din România care au aderat la SEPA Credit Transfer / SEPA Direct Debit accesați  www.infosepa.ro).

La nivelul comunităţii bancare naţionale s-a luat decizia de a adopta standardele SEPA şi pentru operaţiunile de plăţi în lei înainte de adoptarea monedei euro, drept urmare comunitatea bancară şi TransFonD, operatorul infrastructurii de plăţi din România, derulează programul de dezvoltare şi modernizare a sistemului electronic de plăţi de mică valoare - Programul SEPA.  Acesta are în vedere implementarea de stnadardelor SEPA  pentru transferul credit în lei si debitarea directă în lei, îmbunătăţirea serviciului de debitare directă şi crearea de servicii adiţionale opţionale, precum şi plăţi  în euro cu decontare în TARGET2 si inter-operabilitate cu alte case de compensare, pentru plăţi transfrontaliere.

Adoptarea Schemelor SEPA pentru plăţile în lei are ca obiective principale uniformizarea fluxurilor de plăţi în lei şi în euro, automatizarea şi facilitarea conexiunilor informatice cu clienţii corporatişti cu o structura informaţională stabilă, dezvoltarea instrumentului debitare directă în conformitate cu standardele europene, ceea ce ar permite accesul mai facil al clienţilor la acest instrument şi adoptarea lui pe scară largă, dar şi diminuarea presiunii investiţionale şi operaţionale determinate de adoptarea euro.